Avís legal

TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la web https://www.siuranella.cat/ (d’ara endavant, el “Lloc Web” o la “Web”) és titularitat de GRUP RUCURIA EVENTS, S.L. (d’ara endavant, “SIURANELLA”), amb domicili, a efectes de notificacions, a:

  • Adreça: Carrer Finca la plana, s/n, 43360, Cornudella de Montsant
  • N.I.F.: B-56909302
  • Telèfon +34 977 821 144
  • e-mail: reserves@siuranella.cat

El lloc web “www.siuranella.cat” ha estat creat per SIURANELLA, amb caràcter informatiu i amb la finalitat de difondre l’activitat de la producció audiovisual, facilitar el contacte amb els clients i permetre la subscripció a notícies i serveis que ofereix SIURANELLA, essent el nom de domini, www.siuranella.cat, registrat a favor d’aquesta.

ÚS DE LA WEB

El present Avís Legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que SIURANELLA posa a disposició dels usuaris a través de la Web.
D’aquesta manera, l’accés i ús de la Web suposen que l’usuari (d’ara endavant, l’ “Usuari”) accepta en la seva totalitat i es compromet a complir completament el present Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret.
L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat de l’aspecte del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
SIURANELLA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclosos aquests Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Web.
L’Usuari es compromet a no fer servir el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de SIURANELLA o de tercers, obligant-se a utilitzar la Web, els Serveis i els continguts inclosos en el mateix de manera diligent, correcta i lícita. En particular, l’Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts de la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin incloure aquests continguts. A més, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte amb l’objectiu de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament d’aquest.
En cas que es incompleixi aquest Avís Legal o SIURANELLA sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o terminar el seu accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

REGISTRE DE L'USUARI

L’accés a la informació i part dels continguts mostrats a la Web no requereix del registre per part dels Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts de la Web (inclos el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look&feel), els signes distintius (marques, logos, noms comercials i el lema o reclam publicitari), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a SIURANELLA o disposa en el seu cas, del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.
L’ús de la Web per l’Usuari en cap cas suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la Web, els seus continguts i/o els signes distintius de SIURANELLA.
A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, llevat en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de la Web, els seus continguts i/o els signes distintius de SIURANELLA.
Queda expressa i terminantment prohibit la reproducció d’elements o continguts de la Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús de la Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, pel que SIURANELLA no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que es pugui fer de la Web. A tal efecte, únicament serà responsable dels danys que l’Usuari pugui patir per l’ús de la Web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.
En particular, SIURANELLA no serà responsable de:

  • El contingut dels llocs enllaçats a través dels enllaços inclosos dins de la Web. A aquest respecte, seran d’aplicació els termes recollits en l’apartat 6 del present Avís Legal.
  • Els danys de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troyans o qualsevol altre element nociu. L’Usuari reconeix que l’ús de la xarxa Internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans esmentats. A tal efecte, correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
  • Els danys de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que tinguin origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web. A aquest respecte, l’Usuari reconeix que l’accés a la Web requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de SIURANELLA (a títol d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no correspon a SIURANELLA.

Links o enllaços

El Lloc Web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Enllaços”). En aquests casos, SIURANELLA actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a SIURANELLA a través de reserves@siuranella.cat. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l’obligació de retirar l’enllaç corresponent. L’existència d’Enllaços en cap cas implica que SIURANELLA tingui coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d’aquests en cas d’il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Enllaços. Tampoc comporta l’existència d’aquests Enllaços recomanació, promoció, identificació o conformitat de SIURANELLA amb les manifestacions, continguts o serveis subministrats a través dels Enllaços. En conseqüència, SIURANELLA no es fa responsable del contingut dels Enllaços, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de confidencialitat, essent l’Usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i en faci ús. L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la Web, haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de SIURANELLA. L’establiment d’aquest enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SIURANELLA i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s’estableixi el mateix, ni l’acceptació o aprovació per part de SIURANELLA dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, SIURANELLA es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al Lloc Web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc en què s’inclogui el mateix.

Seguretat

SIURANELLA realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’aquest lloc web es faci en les millors condicions.
Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, sublicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts. L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.
SIURANELLA no es fa responsable per cap tipus de perjudici sofert pels Usuaris per l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

L’ús de la Web està regit i interpretat d’acord amb la Llei Espanyola i s’entendrà que, pel fet d’utilitzar el Lloc Web, l’Usuari està d’acord en què qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l’usuari i SIURANELLA serà tractat d’acord amb la Legislació de l’Usuari i Consumidors. En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, se procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En tot cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.